BANER 22
Baner 003
Baner 006

Phân biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu
Thời gian gần đây, số lượng tài khoản đầu tư mở mới tăng lên rất nhiều so với số liệu các năm trước. Cùng với việc tham gia vào thị trường, các nhà đầu tư cũng trở nên thận trọng hơn, có những bước chuẩn bị kỹ càng khi bắt đầu đầu tư. Một trong những quan tâm đầu tiên chính là lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu. Trong bài viết dưới đây, Luật Đức Thành sẽ làm rõ khái niệm cổ phiếu, trái phiếu là gì? Đồng thời phân loại cổ phiếu, trái phiếu trên phương diện pháp lý.

1. Khái niệm cổ phiếu và trái phiếu
Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với 1 phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Khác với với trái phiếu, người sở hữu cổ phiếu có thể được hưởng cổ tức được chia không cố định và phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.
Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền, lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với 1 phần vốn nợ của tổ chức phát sinh. Người sở hữu trái phép được trả một tỷ lệ suất nhất định và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.
2. Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

 Tiêu chí Cổ phiếu  Trái phiếu
 
Bản chất
 
Cổ phiếu là chứng khoán vốn nhằm ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn điều lệ công ty
 
Trái phiếu là chứng khoán nợ, cũng là chứng chỉ ghi nhận nợ của tổ chức phát hành, quyền sở hữu đối với một phần vốn vay của chủ sở hữu
 
Chủ thể phát hành
 
Công ty Cổ phần
 
Doanh nghiệp và Chính phủ
 
Tư cách chủ sở hữu
 
Cổ đông
 
Chủ nợ
 
Quyền của chủ sở hữu
 
Được chia lợi nhuận (hay còn gọi là cổ tức). Tuy nhiên lợi nhuận nàybất định, phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.  Có quyền tham gia vào việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty và tham gia biểu quyết các vấn đề của công ty. Trừ cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại không được dự họp Đại hội đồng cổ đông, biểu quyết các vấn đề của công ty
 
Người sở hữu trái phiếu được trả lãi định kì và lãi suất ổn định nhưng không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty
 
Thời gian đáo hạn
 
Cổ phiếu không có thời gian đáo hạn
 
Thường thì có một thời gian nhất định được ghi trong trái phiếu
 
Kết quả của việc phát hành
 
Làm tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần, làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu
 
Làm tăng vốn vay và nghĩa vụ trả nợ của công ty nhưng không làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu
 
Thứ tự ưu tiên thanh toán khi công ty giải thể hay phá sản
 
Vốn góp của cổ đông được thanh toán sau cùng khi đã thanh toán hết các nghĩa vụ khác, bao gồm các khoản nợ.
 
Trái phiếu thì được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu
 
Về vấn đề hưởng lợi nhuận
 
Cổ phiếu có độ rủi ro cao hơn. Cổ tức thay đổi tùy thuộc vào khả năng hoạt động KD của công ty. Khi công ty làm ăn có lãi mới được chia lợi tức và khi công ty làm ăn thua lỗ thì không được chi trả cổ tức.
 
Độ rủi ro thấp hơn. Lợi tức thường không thay đổi và không phụ thuộc vào việc hoạt động KD của công ty có lãi hay không có lãi.
 
Về vấn đề trách nhiệm
 
Người sở hữu cổ phiếu chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty theo tỷ lệ ứng với phần vốn góp vào công ty. Khi công ty giải thể hay phá sản thì cổ đông chỉ được trả lại phần vốn góp sau khi đã thanh toán hết mọi nghĩa vụ và mọi khoản nợ của công ty.
 
Người sở hữu trái phiếu không chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.Khi công ty bị giải thể, phá sản thì chủ sở hữu trái phiếu được ưu tiên thanh toán gốc, lãi trái phiếu trước chủ sở hữu cổ phần.

Để được tư vấn chuyên sâu về sự khác biệt của cổ phiếu và trái phiếu, quý khách vui lòng liên hệ với Luật Đức Thành, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và sẽ có những dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn.
Hotline:0902.989.589

 

Bình luận

Viết bình luận