BANER 22
Baner 003
Baner 006

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

                                                                        
                                                                       
                                                                        Giám đốc : Luật sư TRẦN VIỆT DŨNG
                                                                        Ngôn ngữ : Tiếng Việt
                                                                        Điện thoại : 0902.989.589
                                                                        Email : dungtranlawyer@gmail.com
                                                                       
Luật sư : NGUYỄN HẢI NAM                                                                       Luật sư : HOÀNG NGỌC NAM
Ngôn ngữ : Tiếng Việt                                                                                Ngôn ngữ  : Tiếng Việt
ĐT  : 0906.013.138                                                                                       ĐT : 0922233999
Email : hainamlawyer@gmail.com                                                             Email : nam_lawfirm@yahoo.com

                                                                     

Luật sư : LÊ TIẾN THÀNH                                                                           Luật sư : ĐINH VĂN HƯNG
Ngôn ngữ : Tiếng Việt                                                                                 Ngôn ngữ : Tiếng Việt 
ĐT : 0903.233.159                                                                                         ĐT  : 0989391434 
Email : ls.tienthanh1974@gmail.com                                                         Email : dinhhung0879@gmail.com


                                                                  

Luật sư : MAI TIẾN DŨNG                                                                         Luật sư : ĐẶNG THÀNH NGỮ(Trưởng chi nhánh)
Ngôn ngữ  : Tiếng Việt                                                                              Ngôn ngữ  : Tiếng việt 
ĐT :  0942.730.624                                                                                      ĐT : 0913.531.555
Email : luatsumaitiendung@gmail.com                                                   Email : dtnlaw@gmail.com


                                                              
Chuyên viên : ĐINH THU HIỀN                                                                Chánh Văn Phòng : TRẦN THỊ DINH
Ngôn ngữ : Tiếng Việt                                                                             Ngôn ngữ : Tiếng Việt
ĐT : 0988780920                                                                                       ĐT  : 0985.096.279
Email : dinhien311093@gmail.com                                                         Email : nguyenquanganh61215@gmail.com

                                                            

Chuyên viên : BÙI THỊ DUYÊN                                                               Chuyên viên : TẠ QUANG TRANG
Ngôn ngữ : Tiếng Việt                                                                            Ngôn ngữ : Tiếng Việt       
ĐT : 0983463849                                                                                      ĐT : 0984759857
Email : buiduyen37hcmulaw@gmail.com                                             Email : ta.quang.trang@gmail.comChuyên viên : NGUYỄN THỊ THU
Ngôn ngữ : Tiếng việt
ĐT :  01696.693.693
Email : nthu.lawyer@gmail.com