BANER 22
Baner 003
Baner 006

ĐẦU TƯ

vốn điều lệ công ty có vốn nước ngoài
Thay đổi vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là một trong những thủ tục hành chính mà các doanh nghiệp sẽ tiến hành khi có ý định thay đổi vốn.Vậy thủ tục đó như thế nào? Doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ gì ?Luật Đức Thành sẽ giới thiệu rõ hơn về thủ tục này.
Thay đổi ngành nghề kinh doanh thế nào
Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải tiến thành thủ tục thay đổi cả đăng ký đầu tư và thay đổi đăng ký kinh doanh. Vậy thủ tục như thế nào?cần chuẩn bị những giấy tờ gì để tiến hành thủ tục này?
lao động nước ngoài
Theo quy định của pháp luật hiện hành trước khi có nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài, người SD lao động phải lập báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người LĐ nước ngoài gửi cơ quan có thẩm quyền và chỉ được sử dụng người lao động nước ngoài sau khi đã có văn bản chấp thuận.
thay đổi thông tin nhà đầu tư tư vấn
Một trong những trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký đầu tư là thay đổi thông tin nhà đầu tư.Thủ tục này như thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tuc
giải thể doanh nghiệp nước ngoài
Thủ tục giải thể doanh nghiệp là thủ tục không hề đơn giản đối với các doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài càng phức tạp hơn nữa vì còn phải thực hiện thủ tục chấm dứt dự án đầu tư.