BANER 22
Baner 003
Baner 006

Từ 01/07/2017 điều chỉnh mức đóng BHXH với nhiều đối tượng

Quy định mới về mức đóng BHXH như thế nào?

Đảng và Nhà nước có những chủ trương, đường lối chính sách điều chỉnh để phù hợp với tình hình hiện tại của đất nước. Theo đó vấn đề quan trọng nhất liên quan đến an sinh xã hội của người dân đó chính là Lương. Vì lương nó quyết định đến đời sống của người dân, dân có giàu thì nước mới mạnh, xã hội mới phát triển. Song song với đó là vấn đề tham gia đóng bảo hiểm xã hội đối với những TH bắt buộc và tự nguyện. Co những điều chỉnh về lương thì BHXH cũng có sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó thì:
  • Từ ngày 01/7/2017, tiền lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng (Nghị định 47/2017/NĐ-CP) nên tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của nhiều đối tượng cũng được điều chỉnh tăng theo quy định này. 
Áp dụng đối với các đối tượng sau:
  • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn  :   1.300.000 đồng/tháng
1.300.000 x 8% = 104.000 đồng/tháng
  • Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định
  • Tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)
  • Nếu tiền lương từ 26.000.000 đồng/tháng trở lên thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc sẽ tính là 26.000.000 đồng/tháng
  • Tiền lương (lương và phụ cấp tính theo mức lương cơ sở mới: 1.300.000 đồng/tháng) x 8%

Lưu ý: Hiện nay, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã có mức lương tính đóng BHXH bắt buộc từ 26.000.000 đồng/tháng trở lên thì đến ngày 01/7/2017 mức lương tính đóng BHXH bắt buộc được giữ nguyên, số tiền đóng BHXH bắt buộc hằng tháng cũng được giữ nguyên như hiện hành.

Trên đây là những quy định mới nhất về Bảo hiểm xã hội đối với những đối tượng cần điều chỉnh theo quy định của pháp luật
Mọi chi tiết tư vấn BHXH hãy gọi : 04.632.75888/ 0902.989.589

Bình luận

Viết bình luận