BANER 22
Baner 003
Baner 006

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai Hotline 0902989589

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai chuyên nghiệp toàn quốc
Tranh chấp đất đai là một trong những vấn đề nóng xảy ra phổ biên trong thời buổi hiện nay. Tính  chất của mỗi vụ việc tranh chấp đất đai là khác nhau tuy nhiên vấn đề nào cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Để tránh xảy ra những điều không đáng có Luật Đức Thành cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đến quý vị. Thông qua dịch vụ này, chúng tôi mong muốn đưa những cách giải quyết thông qua con đường tuân thủ luật pháp để hạn chế những hậu quả và những điều không mong muốn sẽ diễn ra.

1. Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai trên phạm vi Toàn quốc tại Luật Đức Thành

                   
►►►Tranh chấp đất đai là gì? Có thể hiểu tranh chấp đất đai là sự việc mảnh đất có sự tranh chấp giữa một cá nhân với một cá nhân khác, trong đó có một bên sử dụng hợp pháp mảnh đất đó. Hoặc sự tranh chấp giữa cá nhân với tổ chức, giữa cá nhân với Nhà nước về việc bồi thường đất, giữa những cá nhân cùng có quyền sở hữu và sử dụng mảnh đất đó, tài sản gắn liền với đất.
Tính chất của những vụ việc tranh chấp đất đai thường khác nhau , căn cứ vào đó chúng tôi đưa ra nội dung tư vấn cụ thể như sau:
⇒ Tư vấn tranh chấp đất đai có sổ đỏ
⇒ Tư vấn tranh chấp đất đai chưa có, không có sổ đỏ
⇒ Tư vấn tranh chấp đất đai có yếu tố nước ngoài
⇒ Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi ly hôn
⇒ Tư vấn tranh chấp đất đai  không có di chúc
⇒ Tư vấn tranh chấp đất đai thừa kế
⇒ Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ
►►►Vậy cách giải quyết tranh chấp đất đai ra sao ? Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất  đai của Luật Đức Thành sẽ đưa ra những tư vấn cụ thể như sau :
>>>>>>>> Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu

 
tranh chấp đất đai
Hình ảnh mang tính minh họa
♦  Căn  cứ  vào Luật Đất đai 2003 sửa đổi bổ sung một số điều:
►► Điều 135. Hoà giải tranh chấp đất đai
 •  Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hoà giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hoà giải ở cơ sở.
 • Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hoà giải được thì gửi đơn đến Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp.  
  • Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác để hoà giải tranh chấp đất đai.
  •  Thời hạn hoà giải là ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nhận được đơn.
  •  Kết quả hoà giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên tranh chấp và xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất. Trường hợp kết quả hoà giải khác với hiện trạng sử dụng đất thì Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn chuyển kết quả hoà giải đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định về quản lý đất đai.
 ►►Điều 136. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

 Tranh chấp đất đai đã được hoà giải tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn mà một bên hoặc  các bên đương sự không nhất trí thì được giải quyết như sau:

 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Toà án nhân dân giải quyết;
 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5
►►Điều 50 của Luật này được giải quyết như sau:
 •  Trường hợp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết lần đầu mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết; quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là quyết định giải quyết cuối cùng;
 • Trường hợp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết lần đầu mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là quyết định giải quyết cuối cùng.

2. Các mẫu đơn khởi kiện, khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai như sau:

►►►Trong trường hợp khi các bên xảy ra tranh chấp về đất đai mà không tự thỏa thuận hòa giải được với nhau hay không thể tự xử lý tranh chấp đất đai thì một trong các bên có thể gửi đơn đến UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp để yêu cầu hòa giải.
►►►UBND xã có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác để hòa giải trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp xã nhận được đơn.
 ♦♦ Nếu việc hòa giải tại UBND cấp xã không thành, căn cứ Điều 136 trên các bên tranh chấp có thể gửi đơn đến Tòa án nhân dân cấp huyện hoặc UBND cấp huyện để yêu cầu giải quyết.
⇒⇒ Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất như sau :
mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai
mẫu đơn yêu cầu đất đai 2
 Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp 

⇒⇒ Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

                                                                            ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)………………………………………………............................
Họ và tên người khởi kiện: (3)
Địa chỉ: (4) ……………………………………………………………….
Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) 
Địa chỉ: (6) 
Họ và tên người bị kiện: (7) ……..………………………………………….
Địa chỉ: (8) …………………………………………………………………….
Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…….. 
Địa chỉ: (10) Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn,
 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)
Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)……..…………………… 
Địa chỉ: (13) ………………………………………………………….
Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)
1……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải
 quyết vụ án) (15)
                                                                                                   Người khởi kiện (16)


⇒⇒⇒ Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

                                                                                              ........ngày......tháng.......năm....

ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BỊ LẤN CHIẾM ĐẤT

Kính gửi: UBND Xã................Huyện...............Tỉnh...................................................................
Tôi tên là: ........................................................... Sinh năm: 
 Địa chỉ: .....................................................................................................
Xin trình bày sự việc như sau:
Ngày ....... tháng.......năm......... tôi được cấp GCNQSDĐ số.................................................................. tại thửa.............
Sau khi điều chỉnh  do tôi chuyển nhượng 80m2 cho Ông (bà).................
.................... theo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày...... tháng......năm.
........... thì thửa..................................... của tôi còn lại.................m2, cụ thể
theo bản đồ địa chính thể hiện trên GCNQSDĐ thì  thửa ..................... có
kích thước còn lại là chiều ngang mặt tiền 3,5 mét, chiều dài 19,2 mét,
chiều   ngang mặt hậu 3,5 mét. Thế nhưng hiện nay mặt hậu thửa ....... của
tôi chỉ còn 2,5 mét vì đã bị bà ( ông ), ngụ tại số......... ........................ đường........ấp.......xã........huyện.......tỉnh, là người sử dụng đất liền kề lấn chiếm.
Vậy nay tôi làm đơn này kính xin UBND Xã.........Huyện..............Tỉnh......................................... xử  lý hành vi lấn
chiếm đất đai của bà ( ông ) để trả lại cho tôi đủ mặt hậu thửa....................
....... là 3,5  mét như Nhà nước đã công nhận QSDĐ hợp pháp cho tôi.
Tôi gửi kèm theo đơn GCNQSDĐ số...........................ngày.....tháng........năm................................
Kính mong quí cơ quan nhanh chóng giải quyết, tôi xin thành thật biết ơn.

                                                                                                     Kính đơn

3. Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai chuyên nghiệp và uy tín nhất hiện nay

►►► Luật Đức Thành với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia tư vấn luật Đất đai hàng đầu hiện nay, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghể đặc biệt kinh nghiệm xử lý các vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp đất đai : khiếu nại, khởi kiện...... Luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự với nhiều thành công lớn.
►►► Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai tại Luật Đức Thành bao gồm :

 • Thu thập thông tin toàn bộ vụ việc từ Khách hàng cung cấp
 • Lên phương án giải quyết hợp lý nhất giúp khách hàng
 • Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến vụ việc
 • Soạn thảo hồ sơ giấy tờ : Đơn yêu cầu, đơn khiếu nại, đơn khởi kiện
 • Tham gia tranh tụng tại Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích cho đương sự

Chúng tôi với phương châm "Uy tín song hành cùng chất lượng " luôn cam kết dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng. 

⇔⇔ Để có thể giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai cũng như các vụ án dân sự, hình sự.....khác nhau hãy liên hệ với Luật Đức Thành vào tất cả các khung giờ trong ngày, trong tuần thông qua các cách thức sau :

=============================================================

LUẬT SƯ TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

►►► Hotline : 0902.989.589 - 046.3275.888 yes
♦♦♦ Hoặc Quý khách hàng có thể để lại nội dung tư vấn qua mail :luatducthanh@gmail.com
>>> Hoặc gặp trực tiếp Luật sư tư vấn tại VPGD từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần 
Rất mong nhận được sự hợp tác cùng quý khách 
Trân trọng !

 

Bình luận

Viết bình luận