BANER 22
Baner 003
Baner 006

Luật đất đai 2013

1. Luật Đất đai sửa đổi qua các năm sau :

Đất đai luôn là vấn đề nóng từ xưa đến này, có rất nhiều vấn đề liên quan đến đất đai như việc cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất lần đầu, cấp sổ đỏ, đăng ký biến động đất đai, tranh chấp đất đai, mua bán chung cư điều kiện và yêu cầu, đất thổ can, thổ cư, đất giãn dân, đất thuộc quy hoạch, đất dự án.....
Chính vì vậy mà Nhà nước cần có cơ chế để quản lý vấn đề này một cách chặt chẽ và hợp lý
Trải qua các thời kỳ, qua các năm mà Luật Đất đai được ban hành và tiến hành sửa đổi cho phù hợp với sự phát triển chung của kinh tế
  • Luật Đất đai 1987 
  • Luật Đất đai 1993
  • Luật Đất đai 1998 sửa đổi
  • Luật Đất đai sửa đổi năm 2001
  • Luật Đất đai năm 2003
  • Luật sửa đổi Điều 121 Luật Đất đai năm 2009
  • Luật Đất đai 2013

luật đất đai sửa đổi năm 2013
 

2. Luật Đất đai năm 2013

Vào ngày 29/11/2013, Luật Đất đai được điều chỉnh, sửa đổi và được Quốc hội ban hành căn cứ vào Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai thông qua hoạt động quản lý đất đai.
Để biết chi tiết và cụ thể nội dung Luật đất đai hãy bấm vào đây.

 
Dowload