BANER 22
Baner 003
Baner 006

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Hotline 0902989589

thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Vậy hồ sơ cần chuẩn bị những gì? Có điều kiện nào cụ thể? Luật Đức Thành sẽ đưa ra nội dung chi tiết nhằm giới thiệu đến các bạn đầy đủ thủ tục hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các vấn đề sẽ được làm rõ như : Hồ sơ, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phí, lệ phí, thuế, mẫu giấy ủy quyền, chuyển quyền ..........

1.  Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần có những điều kiện cụ thể nào?

Xem thêm : Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ 
                   Dịch vụ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

►►► Căn cứ vào Điều 188 Luật đất đai năm 2013  có quy định cụ thể người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Đất phải không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Đang trong thời hạn sử dụng đất.

2. Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau?

 thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 
Để có thể tiến hành chuyển nhượng QSDĐ thì cá nhân cần tiến hành theo đúng trình tự thủ tục sau:
¶¶ Bước 1: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Cần công chứng
Cần chuẩn bị hồ sơ  như sau để công chứng:
 • Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu;
 • Dự thảo hợp đồng (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ tuỳ thân;
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có.
¶¶ Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký sang tên giấy chứng nhận quyền SD đất (sang tên sổ đỏ)
Hồ sơ bao gồm:
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền SD đất;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Giấy tờ khác như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên...
⇒⇒ Thẩm quyền: Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp quận (thị xã, huyện) nơi có đất
¶¶ Bước 3:Cơ quan quản lý đất đai kiểm tra xem xét hồ sơ, yêu cầu nghĩa vụ tài chính (nếu có)
¶¶ Bước 4: Thực hiện nghĩa vụ tài chính.
 • Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý đất đai sẽ gửi thông báo nộp thuế để chủ sử dụng đất đi nộp nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế. Theo quy định Luật thuế thu nhập cá nhân thì bên chuyển nhượng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, hai bên có thể tự thỏa thuận bên có nghĩa vụ nộp thuế.
 • Lệ phí: Lệ phí trước bạ = 0,5 % x Khung giá đất do UBND cấp tỉnh, thành phố quy định.
 • Thuế thu nhập cá nhân: Có hai phương pháp tính sau đây:
⇒⇒ Cách 1: Thuế thu nhập cá nhân = 25% giá trị lợi nhuận (giá bán – giá mua)
⇒⇒ Cách 2: Thuế thu nhập cá nhân = 2% Giá chuyển nhượng (giá ghi trong hợp đồng). Cách này được áp dụng khi không xác định được giá mua.
¶¶ Bước 5: Nhận giấy chứng nhận quyền SD đất
 • Sau khi đã nộp thuế, chủ sử dụng đất nộp biên lai thu thuế, lệ phí trước bạ cho cơ quan quản lý đất đai để nhận Giấy chứng nhận QSDĐ
► Thời gian làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ ở cho người mua tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính vào thời gian chủ sử dụng đất đi nộp các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước.
► Theo quy định của pháp luật, các tỉnh, thành phố sẽ có quy định cụ thể trình tự chuyển dịch quyền SD đất cho phù hợp với từng địa phương.

3. Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền SD đất mới nhất 

TÊN CƠ QUAN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Số:……                                                     Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                                                                                                                
….ngày….tháng…..năm….....

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN
1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất
- Ông (bà)................................................... Tuổi:...............................
- Nghề nghiệp:....................................................................................
-  Hộ khẩu thường trú:.......................................................................
2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
- Ông (bà)................................................... Tuổi................................
- Nghề nghiệp:.....................................................................................  
- Hộ khẩu thường trú:........................................................................
- Hoặc Ông (bà): - Đại diện cho (đối với tổ chức)
- Địa chỉ:........................................................................................
-  Số điện thoại:...................................... Fax (nếu có).....................
Thửa đất chuyển nhượng
-  Diện tích đất chuyển nhượng:.....................................m2
- Loại đất:............................................................... Hạng đất (nếu có)
- Thửa số:......................................................................................
- Tờ bản đồ số:................................................ do................................
Cấp ngày….tháng….năm.............................................................
Tài sản gắn liền với đất (nếu có):
3. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền
sử dụng đất theo cam kết sau đây:

- Giá chuyển nhượng QSDĐ  (bằng số) (bằng chữ):
- Giá chuyển nhượng tài sản (nhà ở, công trình, vật kiến trúc,
cây lâu năm và tài sản khác có trên đất)
(bằng  số ..........................................................................................
(Bằng chữ:..................................................................................)
- Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số):........................................
(Bằng chữ:..................................................................................)
- Thời điểm thanh toán:...................................................................
- Phương thức thanh toán:..............................................................
- Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đầy đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy
tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận
chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.
- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu
không có thoả thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, ghi nợ trước đây (nếu có),
lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.
- Bên nhận chuyển nhượng phải trả đủ tiền, đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã cam kết.
- Bên nhận chuyển nhượng quyền SDĐ phí trước bạ.
4. Các cam kết khác:
- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp
pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp, không bảo lãnh, không góp vốn
(trừ trường hợp các bên có thoả thuận). Nếu có gì man trá trong việc chuyển nhượng
quyền SDĐ, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Bên nào không thực hiện những nội dung đã thoả thuận và cam kết nói trên thì bên
đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.
- Các cam kết khác:
...........................................................................................
- Hợp đồng này được lập tại……ngày….tháng…..năm….thành…..bản và có giá trị
như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền dưới đây
xác nhận chuyển nhượng.

ĐẠI DIỆN BÊN CHUYỂN                                   
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN CHUYỂN  NHƯỢNG                                              NHƯỢNG QSDĐ
(Ghi rõ họ tên, chữ ký)                                       (Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính, Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có
đất chuyển nhượng:
- Về giấy tờ sử dụng đất:......................................................
- Về hiện trạng thửa đất:.............................................................
Chủ sử dụng đất:..........................................................................
Diện tích:....................................................................................
Thuộc tờ bản đồ số:..................................................................
Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:.............................
- Về điều kiện chuyển nhượng: Thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền
SD đất quy định tại khoản…..Điều 8, Điều 9 (nếu chuyển nhượng đất nông nghiệp)
của Nghị định số……..QĐ-CP ngày…..tháng….năm……của Chính phủ.
CƠ QUAN ĐỊA CHÍNH CẤP HUYỆN                          
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)                                    (Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

4. Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên nghiệp tại Luật Đức Thành

►►► Luật Đức Thành là một đơn vị hành nghề Luật uy tín, chuyên nghiệp, tư vấn mọi lĩnh vực của đời sống liên quan đến pháp luật. Dịch vụ thế mạnh về đất đai của Luật Đức Thành bao gồm:
 • Tư vấn tranh chấp đất đai
 • Tư vấn chuyển nhượng quyền Sd đất 
 •  Tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ, làm mới sổ đỏ
 • Chuyển mục đích sử dụng đất
 • Soạn hợp đồng chuyển nhượng
 • Soạn hợp đồng, giấy ủy quyền chuyển nhượng 
 • Soạn hợp đồng mua bán nhà ở, đất đai
 • Soạn di chúc về thừa kế đất đai
 • Tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu, do bị mất
​Bên cạnh đó chúng tôi còn có các dịch vụ thế mạnh khác như :
 • Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp gồm : tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thuế cho doanh nghiệp, tư vấn thường xuyên, soạn các hợp đồng mua bán, kinh tế cho doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp
 • Dịch vụ tư vấn đầu tư : tư vấn dự án, đầu tư ra nước ngoài, đầu tư nước ngoài vào Việt Nâm, tư vấn thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, cấp giấy phép đầu tư, điều chỉnh thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng : soạn thảo hợp đồng kinh tế, thương mại, dân sự, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, đất đai, góp vốn, thương mại quốc tế, Li xăng.........
 • Và một số các dịch vụ khác như : Tư vấn ly hôn, tư vấn tranh tụng, hình sự, lao động, sở hữu trí tuệ, ................
​Bằng kinh nghiệm và cách làm việc chuyên nghiệp đến từ đội ngũ những Luật sư, chuyên gia, chuyên viên tư vấn hàng đầu hiện nay. Chúng tôi tự tin rằng sẽ mang đến dịch vụ tốt nhất và làm hài lòng Quý khách hàng.  Với phương châm hoạt động " Uy tín song hành cùng chất lượng" chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự hợp tác  từ phía Quý khách hàng .
Để nhận tư vấn về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói riêng và các dịch vụ tư vấn luật khác nói chung hãy liên hệ với chúng tôi qua các phương cách sau:

 
======================
 LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI
yesHOTLINE: 0902.989.589 - 0912.531.555
mail luatducthanh@gmail.com - luatducthanhhcm@gmail.com
Chúng tôi luôn luôn nhận tư vấn 24/7 vào tất cả các ngày trong tuần
Trân trọng!

Bình luận

Viết bình luận