BANER 22
Baner 003
Baner 006

DOANH NGHIỆP

Thương nhân nước ngoài là các doanh nghiệp không mang quốc tịch Việt Nam, có 100% vốn đầu tư nước ngoài và được thành lập ở nước ngoài, theo quy định của pháp luật nước ngoài, tiêu biểu chính là các chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Đối với hiện diện của thương nhân nước ngoài, việc sử dụng con dấu của họ trên lãnh thổ Việt Nam phải được quản lý bởi cơ quan Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội. Luật Đức Thành xin giới thiệu đến Quý khách hàng thủ tục đăng ký mẫu con dấu của thương nhân nước ngoài.
cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp là một trong những dịch vụ thế mạnh và tiêu biểu của Luật Đức Thành. Trong những năm qua đã có hàng trăm doanh nghiệp lớn , nhỏ được thành lập thông qua dịch vụ của Đức Thành. Chúng tôi luôn mong đem lại dịch vụ thành lập doanh nghiệp tốt nhất chi quý khách hàng.
chia doanh nghiệp thành lập sau khi chia
Chia doanh nghiệp là việc từ 1 doanh nghiệp sẽ hình thành 2 doanh nghiệp phân biệt, độc lập, có tư cách pháp nhân. Mỗi doanh nghiệp mới được hình thành đều phải trải qua thủ tục đăng ký thành lập.
hợp nhất doanh nghiệp
Hợp nhất doanh nghiệp là việc hai doanh nghiệp phân biệt hợp thành một pháp nhân mới, có tư cách pháp nhân. Việc hình thành pháp nhân mới phải trải qua thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.
thủ tục sáp nhập doanh nghiệp
Sáp nhập doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp sáp nhập một doanh nghiệp khác vào doanh nghiệp mình và phải nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Trình tự thủ tục các bước như sau: