BANER 22
Baner 003
Baner 006

DOANH NGHIỆP

tách doanh nghiệp khó hay dễ
Trong quá trình hoạt động, khi cá nhân, tổ chức muốn thành lập mới 1 doanh nghiệp trên cơ sở tách doanh nghiệp nào đó thì phải tiến hành các thủ tục về mặt hồ sơ, giấy tờ khai báo với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc một thành lập công ty, doanh nghiệp trên cơ sở tách một công ty khác có rất nhiều vấn đề cần làm. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết này như sau:
công ty TNHH 1 thành viên do chủ sở hữu là tổ chức thành lập
Công ty TNHH 1 thành viên do chủ sở hữu là tổ chức muốn được thành lập và đi vào hoạt động cần có điều kiện gì? Có gì khác biệt so với các loại hình doanh nghiệp khác khi thành lập
thành lập công ty TNHH 2 thành viên hiệu quả nhất
Công ty TNHH hai thành viên trở lên là mô hình doanh nghiệp được tổ chức từ 02 thành viên sáng lập đến 50 thành viên, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn cam kết góp đối với các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp này được rất nhiều nhà đầu tư lựa chọn.
Thành lập chi nhánh văn phòng đại diện nhanh
Chi nhánh,Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, có chức năng đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp. Đó là yếu tố giúp cho doanh nghiệp phát triển mạnh ở nhiều địa phương.Vậy thủ tục thành lập chi nhánh như thế nào?
chuyển đổi công ty TNHH 1
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là trường hợp xảy ra phổ biến khi có sự thay đổi cơ cấu vốn góp dẫn đến thêm hoặc bớt thành viên công ty. Để tồn tại một cách hợp pháp, doanh nghiệp buộc phải chuyển sang loại hình kinh doanh phù hợp.