BANER 22
Baner 003
Baner 006

Dịch vụ pháp lý khác

Việc vận chuyển hàng hoá là các chất nguy hiểm luôn được quy định chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro gây ra những thiệt hại không đáng có. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp nhất định, việc vận chuyển hàng hoá là chất độc hại, chất lây nhiễm lại không cần được sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cùng tìm hiểu cụ thể các trường hợp này thông qua nội dung dưới đây.
Sau khi HĐXX tuyên án, nhiều người đặt câu hỏi vì sao Nguyễn Phương Hằng đã chấp nhận bản án sơ thẩm, không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng vẫn được Tòa tuyên giảm án giảm nhẹ hình phạt? HĐXX đã căn cứ vào quy định nào để giảm án cho Nguyễn Phương Hằng?