BANER 22
Baner 003
Baner 006

Tách doanh nghiệp - Thủ tục thực hiện

tách doanh nghiệp khó hay dễ
Trong quá trình hoạt động, khi cá nhân, tổ chức muốn thành lập mới 1 doanh nghiệp trên cơ sở tách doanh nghiệp nào đó thì phải tiến hành các thủ tục về mặt hồ sơ, giấy tờ khai báo với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc một thành lập công ty, doanh nghiệp trên cơ sở tách một công ty khác có rất nhiều vấn đề cần làm. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết này như sau:

I. Hồ sơ đăng ký thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp như sau:

Hồ sơ Khách hàng cung cấp :
1. Nghị quyết của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc tách công ty;
2. Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty;
3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.
4. Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nếu Công ty dự kiến thành lập là Công ty Cổ phần; Danh sách thành viên nếu Công ty dự kiến thành lập là Công ty TNHH;
5. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng cổ đông, từng thành viên là cá nhân; GCNDKKD và bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền nếu cổ đông, thành viên là tổ chức;

Hồ sơ hoàn thiện:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
2. Điều lệ công ty được tách;
3. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty được tách là tổ chức cho người được ủy quyền;


 
tách doanh nghiệp

2.Trình tự thực hiện như sau :

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
  • Công dân, tổ chức: nộp Hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
  •  Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
  •  Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
  •  Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.
  • Thời gian giải quyết : 03 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
  •  Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

  II.Tư vấn pháp luật khi tách doanh nghiệp - Luật Đức Thành

 

tư vấn trước và sau khi tách doanh nghiệp

 

Công ty Luật Đức Thành tư vấn đến Quý khách hàng các vấn đề trước và sau khi thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp theo yêu cầu như:

- Quy trình tách doanh nghiệp
- Quy định của pháp luật về doanh nghiệp trước và sau khi tách doanh nghiệp
- Tổ chức nội bộ của doanh nghiệp sau khi tách doanh nghiệp
- Các yêu cầu khác của Quý khách hàng

==============================================================================================

Bình luận

Viết bình luận