BANER 22
Baner 003
Baner 006

Xử lý việc kết hôn trái pháp luật như thế nào?

kết hôn trái pháp luật
Nam nữ đến tuổi dựng vợ gả chồng theo cách nói dân gian là điều tất nhiên, tuy nhiên có những trường hợp nam nữ kết hôn lại ko tuân theo quy định của pháp luật như tảo hôn, kết hôn giả tạo, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, người đang có vợ có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
 

1. Những hành vi cấm kết hôn được quy định như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình, khoản 2:
2. Cấm các hành vi sau đây:
a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo 
b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;
d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha mẹ, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

 

Trên đây là những hành vi khi kết hôn trái quy định của pháp luật, vậy khi vi phạm các quy định này sẽ bị xử lý như thế nào?

2. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật như sau:

Căn cứ vào Điều 11 Luật hôn nhân và gia đình

1. Xử lý việc kết  hôn trái pháp luật được Tòa á thực hiện theo quy định tại Luật này và pháp luật về tố tụng dân sự.
2. Trong trường hợp tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này và hai bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân đó. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm các bên đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này.
3. Quyết định của Tòa án về việc hủy kết hôn trái pháp luật hoặc công nhận quan hệ hôn nhân phải đưowcj gửi cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi sổ vào sổ hộ tịch; hai bên kết hôn trái pháp luật; cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
4. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ tư pháp hướng dẫn Điều này.

 

Bình luận

Viết bình luận