BANER 22
Baner 003
Baner 006

Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, tố cáo

Quyền khởi kiện, quyền khiếu nại, tố cáo là các quyền cơ bản của công dân. Mọi người sử dụng các quyền này để bảo vệ quyền lợi của bản thân khi có tranh chấp xảy ra. Khi muốn tiến hành khởi kiện hay khiếu nại, tố cáo, bạn cần chuẩn bị đơn khởi kiện/đơn khiếu nại, tố cáo nộp lên cơ quan có thẩm quyền để họ thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều người bị trả lại đơn do nội dung đơn không rõ ràng hoặc thiếu căn cứ.
1. Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện
Đơn khởi kiện là một văn bản chuyển tải nội dung yêu cầu (hay còn gọi là nội dung khởi kiện) của người khởi kiện đối với người bị kiện gửi tới Tòa án để cơ quan này xem xét, giải quyết theo thủ tục và trình tự do pháp luật quy định.
Khi soạn thảo đơn khởi kiện, người khởi kiện cần lưu ý đến những vấn đề pháp lý sau:
Hình thức khởi kiện: Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.
Nội dung chính trong đơn khởi kiện:
 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
 • Tên, địa chỉ của người khởi kiện;
 • Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;
 • Tên, địa chỉ của người bị kiện;
 • Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;
 • Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Họ tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có.
Ngoài ra, người khởi kiện gửi kèm theo tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp; các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án.
Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu cơ quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.
Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án:
 • Người khởi kiện vụ án gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức: nộp trực tiếp tại Tòa án; gửi đến Tòa án qua bưu điện.
 • Ngày khởi kiện được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại Tòa án hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.
enlightened Hiện nay, Luật Đức Thành cung cấp dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, tố cáo, các loại hợp đồng, hồ sơ, giấy tờ pháp lý khác. Đến với Luật Đức Thành, bạn sẽ được tư vấn miễn phí về trình tự, thủ tục khởi kiện, bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ: 
 • Hướng dẫn khách hàng soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ khởi kiện;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục khởi kiện;
 • Soạn thảo đơn khởi kiện cho Khách hàng;
 • Hướng dẫn Khách hàng nộp hồ sơ khởi kiện
 • Đại diện cho khách hàng nộp đơn và hồ sơ khởi kiện.
2. Dịch vụ soạn thảo đơn khiếu nại, tố cáo 
Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục Luật định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Khi soạn thảo đơn khiếu nại, người gửi đơn khiếu nại cần lưu ý đến những vấn đề pháp lý sau:
Hình thức khiếu nại: việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.
Nội dung chính trong đơn khiếu nại:
 • Ngày, tháng, năm viết đơn;
 • Tên cơ quan nhận đơn;
 • Họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại;
 • Họ, tên, địa chỉ của người bị khiếu nại;
 • Họ, tên, địa chỉ của người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu có);
Nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại và các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan đến nội dung khiếu nại mà người khiếu nại cho là cần thiết đề chứng minh cho việc khiếu nại của mình là có căn cứ và hợp pháp….
Thời hiệu khiếu nại: 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.
enlightenedHiện nay, Luật Đức Thành cung cấp các dịch vụ sau:
 • Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại;
 • Xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc của khách hàng;
 • Tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại, hồ sơ khiếu nại;
 • Đại diện cho khách hàng soạn thảo đơn khởi kiện, hồ sơ khiếu nại;
 • Đại diện khách hàng nộp đơn khiếu nại;
 • Các yêu cầu liên quan đến thủ tục khiếu nại.
Đến với Luật Đức Thành để được tư vấn, hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, uy tín, giúp cho các vụ việc của quý khách hàng được xử lý nhanh chóng, hiệu quả. Liên hệ theo Hotline 0902.989.589

Bình luận

Viết bình luận