BANER 22
Baner 003
Baner 006

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

 thay đổi điều lệ công ty cổ phần
Trong quá trình hoạt động, việc thay đổi vốn điều lệ là sự tất yếu trong quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có hình thức huy động vốn rộng nhất trong các loại hình doanh nghiệp

A. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần thực hiện như sau:

I. Trình tự thực hiện
* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh
* Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
* Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ

II. Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
- Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn

III. Thành phần, số lượng hồ sơ
A. Thành phần hồ sơ
I.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ:
  • Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
  •  Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty ;
  • Bản sao biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
  II.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán:

thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần
  • Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
  • Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
  •  Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
IV. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

B. Tư vấn và sau khi thay đổi vốn điều lệ

 thay đổi vốn điều lệ
(hình ảnh minh họa)


Luật Đức Thành tư vấn đến Quý khách hàng các vấn đề pháp lý trước và sau khi thay đổi vốn điều lệ như:
 
- Quy trình thay đổi vốn điều lệ;
- Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ;
- Quản trị doanh nghiệp;
- Các yêu cầu khác của khách hàng.

 
Đến với Luật Đức Thành, Quý khách hàng sẽ được chúng tôi tư vấn chi tiết và kỹ lưỡng trước khi sử dụng bất cứ 1 dịch vụ nào, để đảm bảo cho việc thực hiện các dịch vụ đạt kết quả cao nhất. Chúng tôi hoạt động dựa trên nguyên tắc : "Uy tín - Chuyên nghiệp - Chất lượng"
=======================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hưởng nhiều ưu đãi .
Trân trọng


 

Bình luận

Viết bình luận