BANER 22
Baner 003
Baner 006

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại

xuất khẩu hàng hóa
Trong thời buổi nền kinh tế hội nhập toàn cấu, việc buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giữa các nước diễn ra hết sức sôi đông. Khi thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa thương mại cần những giấy tờ gì? Cần thực hiện tại Cơ quan có thẩm quyền nào?

1. Căn cứ pháp lý thực

 • Nghị định số 87/2012/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;
 • Thông tư 22/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

2. Trình tự thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa thương mại như thế nào?

Bước 1:
 • Đăng ký với cơ quan hải quan các thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu. Những thông tin đã đăng ký được lưu trữ trong thời gian tối đa là 07 ngày, người khai có quyền sửa chữa các thông tin đã đăng ký.
Bước 2:
 • Thủ tục khai hải quan được thực hiện trên cơ sở thông tin phản hồi từ hệ thống về thông tin hàng hóa nhập khẩu đã được người khai hải quan đăng ký trước. Người khai hải quan tự kiểm tra nội dung thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi sử dụng thông tin phản hồi từ hệ thống để khai hải quan.
Bước 3:
 • Hệ thống tự động tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan và phản hồi cho người khai hải quan.
Cách thức thực hiện:
 • Thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

3. Vậy thủ tục xuất khẩu hàng hóa cần những tài liệu gì?
 

thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại

(thủ tục xuất khẩu hàng hóa thương mại - hình ảnh minh họa)
 
Người khai hải quan chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm:
 • Tờ khai điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu.
 • Các chứng từ đi kèm tờ khai (dạng điện tử hoặc văn bản giấy).
Thời hạn giải quyết: 
 • Hệ thống phản hồi cho người khai hải quan ngay sau khi tiếp nhận, công chức hải quan chấp nhận /từ chối tờ khai
 • Thời hạn hoàn thành thành kiểm tra thực tế: Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng xuất khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế một phần hàng hóa theo xác suất; Chậm nhất là 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất khẩu áp dụng hình thực kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa.
 • Trong trường hợp áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa mà lô hàng xuất khẩu có số lượng lớn, việc kiểm tra phức tạp thì thời hạn kiểm tra có thể được gia hạn nhưng không quá 08 giờ làm việc.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục hải quan
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thông quan hàng hóa.

Khi Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn vè các thủ tục hải quan hãy liên hệ với chúng tôi theo số :
0902.989.589 để được Luật sư tư vấn kịp thời các vấn đề về pháp lý
 
---------------------------------
Rất mong nhận được nhiều sự hợp tác
Trân trọng
!

Bình luận

Viết bình luận