BANER 22
Baner 003
Baner 006

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu

nhập khẩu chuyển cửa khẩu
TTHQ đối với hàng hoá nhập khẩu chuyển cửa khẩu là thủ tục áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu đang chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan, được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa.  

1. Trình tự thực hiện thủ tục HQ đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu được quy định như thế nào?

Căn cứ vào các quy định tại
  •  Luật Hải quan năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2005; 
  • Luật Giao dịch điện tử năm 2005; Nghị định 154/2005/NĐ-CP quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan; 
  • Thông tư số 128/2013/TT-BTC về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 
  • Thông tư số 196/2012/TT-BTC hướng dẫn TT hải quan điện tử; 
  • Thông tư số 172/2010/TT-BTC  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Hải quan, thủ tục HQ đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu được thực hiện theo 2 phương pháp như sau:
Thực hiện theo phương thức thủ công:
 
Bước 1: Nộp đơn đề nghị chuyển cửa khẩu gửi Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu; nộp hồ sơ hải quan theo quy định; 
Bước 2: Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu tiếp nhận hồ sơ; đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu; ghi ý kiến xác nhận vào đơn xin chuyển cửa khẩu và giao người khai hải quan chuyển cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập để làm thủ tục chuyển cửa khẩu;
Bước 3: Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập kiểm tra hàng hoá; lập biên bản bàn giao và giao hàng hoá cho người khai  để chuyển đến địa điểm làm TT hải quan ngoài cửa khẩu.

Thực hiện theo phương thức điện tử:
 
Bước 1: Nộp khai tờ khai hải quan điện tử để nhập khẩu hàng hóa.
Bước 2: Quyết định cho phép/không cho phép chuyển cửa khẩu được thể hiện tại “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục HQ điện tử” trên hệ thống và được thể hiện trên tờ khai hải quan điện tử in.

2. Khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu cần chuẩn bị hồ sơ gì?

thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu
(hàng hóa nhâp khẩu chuyển cửa khẩu - hình ảnh minh họa)

Thực hiện theo phương thức thủ công:
  • Người khai hải quan cần chuẩn bị 01 tờ khai hải quan là bản lưu người khai hải quan và 02 biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu do Chi cục hải quan cửa khẩu nhập lập.
Thực hiện theo phương thức điện tử: 
  • Người khai hải quan chuẩn bị 01 tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu
Thời hạn giải quyết: 
  • Tối đa 04 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hải quan, công chức Hải quan cửa khẩu nhập phải thực hiện xong việc tiếp nhận hồ sơ và lập Biên bản bàn giao.
Cơ quan trực tiếp thực hiện:
  • Chi cục hải quan
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Biên bản bàn giao.
Ngoài tư vấn pháp luật về hải quan, Luật Đức Thành còn tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý trên các lĩnh vực:
- Pháp luật hôn nhân và gia đình;
- Pháp luật kinh doanh - thương mại;
- Pháp luật đất đai;
- Pháp luật dân sự;
- Pháp luật hình sự;
- Các yêu cầu của Quý khách hàng

 
------------------------------
Mọi chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỨC THÀNH
BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT HẢI QUAN


Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng
Trân trọng!

 

Bình luận

Viết bình luận