BANER 22
Baner 003
Baner 006

Thủ tục đăng ký quyền liên quan

quyền liên quan , tư vấn
Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Quyền này đem lại cho chủ sở hữu nhiều quyền tài sản có giá trị.   

1. Thủ tục đăng ký quyền liên quan theo quy định của pháp luật: 

Về mặt hồ sơ :
  • Tờ khai đăng ký về quyền liên quan. 
(Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính chủ sở hữu QLQ  hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, chủ sở hữu quyền liên quan)
  •  Hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký QLQ;
  • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
Các tài liệu quy định tại các điểm 3, 4, 5 trên đây phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp bản sao phải có công chứng hoặc chứng thực; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và phải được công chứng, chứng thực.

2. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký quyền liên quan như sau :


đăng ký quyền liên quan 1
(Hình ảnh minh họa)
 
  • Chủ sở hữu quyền LQ có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả nơi chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.
  • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.
 
Để đăng ký quyền liên quan cần căn cứ vào Luật sở hữu trí tuệ và các nghị định, thông tư ban hành kèm theo

------------o0o--------------
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn những vấn đề liên quan đến pháp luật miễn phí

Bộ phận tư vấn pháp luật
Trân trọng !

 

Bình luận

Viết bình luận