BANER 22
Baner 003
Baner 006

Thủ tục đăng ký lại khai sinh, khai tử, kết hôn

đăng ký lại khai sinh
Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn đều là những quyền nhân thân của cá nhân. Trường hợp cá nhân để thất lạc bản chính các giấy tờ về khai sinh, khai tử, kết hôn và cơ quan hộ tịch bị mất hoặc hư hỏng Sổ hộ tịch, không thể thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc thì được đăng ký lại.


1. Tiến hành thủ tục đăng ký lại khai sinh, khai tử, kết hôn như thế nào?

Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử.
 • Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.
 • Người yêu cầu đăng ký lại,khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.
 • Việc đăng ký chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

2. Thủ tục đăng ký lại khai sinh, khai tử, kết hôn

 

thủ tục đăng ký lại khai sinh, khai tử, kết hôn

( Hình ảnh minh họa)
 
a.Đăng ký lại khai sinh:

Hồ sơ đăng ký
 • Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó ghi rõ cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;
 • Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;
 • Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ nêu trên phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.
   
Trình tự đăng ký
 • Trong thời gian năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại, ghi nội dung đăng ký lại khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
 • Công chức tư pháp – hộ tịch cùng với người đi đăng ký lại khai sinh ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp lại Giấy khai sinh cho người đó.
 • Nếu việc đăng ký lại được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.
 
b.Đăng ký lại kết hôn:

   Hồ sơ đăng ký lại kết hôn
 • Tờ khai theo mẫu quy định;
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.
Trình tự đăng ký lại kết hôn
 • Trong thời gian năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn.
 • Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữsổ hộ tịch tại địa phương.
 • Trong thời gian năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.
 • Trong thời gian ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn.
  c. Đăng ký lại khai tử:

Hồ sơ đăng ký lại khai tử
 • Tờ khai theo mẫu quy định;
 • Bản sao Giấy chứng từ trước đây được cấp hợp lệ. Nếu không có bản sao Giấy chứng tử hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết.
Trình tự đăng ký lại khai tử
 • Trong thời gian năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra hồ sơ. Nếu xét thấy các thông tin là đầy đủ, chính xác và việc đăng ký lại khai tử là đúng pháp luật thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người có yêu cầu; ghi nội dung đăng ký lại khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu khai tử ký, ghi rõ họ tên vào Sổ hộ tịch.
 • Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.
   
Căn cứ pháp lý
- Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch 2014.

=================================================================================================

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Đức Thành, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử luatducthanh@gmail.com và số hotline: 0902.898.589

 
Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng.
Trân trọng !

Bình luận

Viết bình luận