BANER 22
Baner 003
Baner 006

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp

đăng ký khoản vay nhanh
Trong quá trình hoạt động, vay vốn là hình thức huy động vốn được nhiều tổ chức kinh tế lựa chọn nhất. Việc vay từ nguồn vốn nước ngoài phải thực hiện thủ tục không hề đơn giản.Bài viết này sẽ giới thiệu đến Quý khách hàng thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

1. Trình tư thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài:

Bước 1: Bên đi vay gửi hồ sơ đến cơ quan xác nhận đăng ký khoản vay trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ:
 • Ngày ký thỏa thuận vay nước ngoài trung, dài hạn hoặc ngày ký văn bản bảo lãnh trong trường hợp khoản vay có bảo lãnh hoặc ngày ký thỏa thuận rút vốn bằng văn bản trong trường hợp các bên thỏa thuận việc rút vốn trên cơ sở thỏa thuận khung đã ký và trước khi thực hiện rút vốn.
 • Ngày ký thỏa thuận gia hạn khoản vay nước ngoài ngắn hạn thành trung, dài hạn đối với khoản vay tự vay tự trả ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 (một) năm.
 • Ngày tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên đối với khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn, nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.
 • Bên đi vay lựa chọn hình thức trực tuyến có thể lựa chọn việc gửi thêm hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn tại Trang điện tử.
Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền có văn bản xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký khoản vay trong thời hạn:
 • 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Bên đi vay (bao gồm Bên đi vay lựa chọn hình thức trực tuyến và phương thức truyền thống)
 • 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Bên đi vay đối với trường hợp khoản vay bằng đồng Việt Nam phải được Thống đốc NHNN xem xét, chấp thuận theo quy định pháp luật hiện hành về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;
 • Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký khoản vay, cơ quan có thẩm quyền có văn bản nêu rõ lý do.

 2. Cách thức thực hiện,thành phần hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài:


Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
 • Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Gửi qua đường bưu điện.
 • Đơn đăng ký khoản vay.
 • Bản sao (có xác nhận của Bên đi vay) hồ sơ pháp lý của Bên đi vay và bên sử dụng vốn vay đối với trường hợp Bên đi vay không phải là bên sử dụng vốn vay gồm: Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác, Giấy đăng ký Hợp tác xã, Liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật và các văn bản sửa đởi, bổ sung (nếu có).
 • Bản sao (có xác nhận của Bên đi vay) hoặc bản chính văn bản chứng minh mục đích vay vốn bao gồm:
 • Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên đi vay) thỏa thuận vay nước ngoài và thỏa thuận gia hạn khoản vay ngắn hạn thành trung, dài hạn (nếu có); hoặc văn bản rút vốn kèm theo thỏa thuận khung.
 • Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên đi vay) văn bản cam kết bảo lãnh (thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh hoặc hình thức cam kết bảo lãnh khác) trong trường hợp khoản vay được bảo lãnh.
 • Bản sao (có xác nhận của Bên đi vay) văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt việc vay nước ngoài theo quy định của pháp luật về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp đối với Bên đi vay là doanh nghiệp nhà nước.
Thời hạn giải quyết:
 • 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Bên đi vay (bao gồm Bên đi vay lựa chọn hình thức trực tuyến và phương thức truyền thống)
 • 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Bên đi vay đối với trường hợp khoản vay bằng đồng Việt Nam phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận theo quy định pháp luật hiện hành về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Doanh nghiệp là bên đi vay nước ngoài
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 • Ngân hàng  NHNN Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối): đối với khoản vay có kim ngạch vay trên 10 (mười) triệu USD (hoặc loại ngoại tệ khác có giá trị tương dương) và các khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam.
 • Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: đối với khoản vay có kim ngạch vay đến 10 (mười) triệu USD (hoặc loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 • Văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài hoặc Văn bản từ chối xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 • Thông tư số 12/2014/TT-NHNN ngày 31/03/2014
 • Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 
 • Thông tư số 05/2016/TT-NHNN ngày 15/04/2016 của NHNN.VN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 
 
=================================================================================================

Bình luận

Viết bình luận