BANER 22
Baner 003
Baner 006

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp - Luật Đức Thành

thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp thế nào?
Địa chỉ trụ sở là thông tin vô cùng quan trọng của doanh nghiệp liên quan đến quản lý doanh nghiệp và thông tin đăng ký thuế. Luật Đức Thành xin giới thiệu đến Quý khách hàng thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

I. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp thực hiện như sau :

Trường hợp thay đổi địa chỉ của trụ sở chính của doanh nghiệp trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký:
1.    Hồ sơ: 01 bộ
 •  Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
 •  Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
2. Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
3. Trình tự thực hiện:
 •  Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
 •  Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp đã đăng ký.
 •  Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
4. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
5. Căn cứ pháp lý: 
- Luật Doanh nghiệp 2014.
- Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký:
1.    Hồ sơ:

 
 thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở;
 •  Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
 •  Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 •  Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
2. Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
3. Trình tự thực hiện: 
 • Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ  của trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
 •  Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới.
 •  Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

2.Luật Đức Thành tư vấn đến Quý khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan trước và sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở, trụ sở chính của doanh nghiệp như:

- Tư vấn về quy định của pháp lý về các thay đổi dự kiến;
- Tư vấn về quy trình thay đổi;
- Tư vấn về thủ tục thay đổi;
- Tư vấn về quản trị doanh nghiệp sau khi thay đổi;
- Các yêu cầu khác của khách hàng


 
================================================================================

Bình luận

Viết bình luận