BANER 22
Baner 003
Baner 006

SOẠN THẢO ĐƠN TỪ, HỢP ĐỒNG

Quyền khởi kiện, quyền khiếu nại, tố cáo là các quyền cơ bản của công dân. Mọi người sử dụng các quyền này để bảo vệ quyền lợi của bản thân khi có tranh chấp xảy ra. Khi muốn tiến hành khởi kiện hay khiếu nại, tố cáo, bạn cần chuẩn bị đơn khởi kiện/đơn khiếu nại, tố cáo nộp lên cơ quan có thẩm quyền để họ thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều người bị trả lại đơn do nội dung đơn không rõ ràng hoặc thiếu căn cứ.