BANER 22
Baner 003
Baner 006

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

gia hạn văn bằng bảo hộ thế nào?
Khi văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hết hiệu lực, quý khách hàng cần phải tiến hành thực hiện thủ tục gia hạn văn bằng BHQSHCN. Thủ tục này như sau :
đăng ký quyền tác giả thế nào
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả đặc biệt ở chỗ cơ chế tự động bảo hộ, ngay khi tác phẩm được hình thành, được định hình dưới dạng vật chất nhất định, quyền tác giả đã được ghi nhận. Mặc dù vậy, việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ giúp tác giả có căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền của mình. 
quyền liên quan , tư vấn
Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Quyền này đem lại cho chủ sở hữu nhiều quyền tài sản có giá trị. 
mạch tích hợp
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp. Để các thiết kế bố trí không bị xâm phạm, chủ sở hữu được bảo hộ toàn diện về quyền nhân thân và tài sản, chủ sở hữu phải đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí.
đăng ký sáng chế như sau
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Việc đăng ký sáng chế sẽ bảo vệ được các quyền về nhân thân và quyền về tài sản cho chủ sở hữu.