BANER 22
Baner 003
Baner 006

Quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như thế nào?

tài sản riêng của vợ chồng
Trong thời kỳ hôn nhân, có những tài sản sẽ được coi là tài sản chung, có những tài sản được coi là tài sản riêng. Vậy quy định về tài sản riêng của vợ, chồng được quy định tại đâu? Căn cứ vào điều luật nào? Ý nghĩa của việc xác định tài sản riêng như thế nào? Bài viết này mang tính tham khảo và chưa thực sự đầy đủ, để biết thêm chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn chi tiết và cụ thể.

Quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như thế nào?

Trong thời kỳ hôn nhân, khi cuộc sống vợ chồng hạnh phúc thì việc xác định tài sản chung và riêng không thật cần thiết, tuy nhiên khi vợ chồng có những mâu thuẫn dẫn đến bất hòa không thể hàn gắn được dẫn đến ly hôn thì lúc này việc xác định tài sản chung và riêng lại vô cùng quan trọng. 
Theo quy định tại Điều 48, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định như sau:
  • 1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản nhà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy ddingj của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
  • 2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ , chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Quy định về việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng

Tại Điều 44, Luật Hôn nhân và gia đình 2014
  • 1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.
  • 2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phai đảm bảo lợi ích của người có tài sản.
  • 3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.
  • 4. Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của vợ, chồng

Nghĩa vụ riêng về tài sản riêng của vợ, chồng

Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:
  • 1. Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;
  • 2. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinhn bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này;
  • 3. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;
  • 4. Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.
Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Đức Thành, để biết thêm thông tin và chi tiết hơn hãy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 0902989589 để nhận được tư vấn

Bình luận

Viết bình luận