BANER 22
Baner 003
Baner 006

Quy định về tài sản chung của vợ chồng như thế nào?

Tài sản chung của vợ chồng
Tài sản chung của vợ chồng được quy định như thế nào? Quy định tài điều khoản nào của Luật nào? Việc xác định tài sản chung có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống hôn nhân. Bài viết này Luật Đức Thành sẽ đưa ra nội dung tư vấn như sau? Nội dung chỉ mang tính tham khảo để biết thêm chi tiết và cụ thể hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn chi tiết.

Quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

Căn cứ vào Điều 33, Luật Hôn Nhân và gia đình 2014 có quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:
  • Tài sản chung của vợ chồng bao gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều  40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

         Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp  vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

  • Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
  • Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Ý nghĩa của việc xác định tài sản chung là gì?

Việc xác định tài sản chung hay riêng có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống hôn nhân, vì một khi 2 vợ chồng đã tiến tới ly hôn không còn chung sống thì việc chia tài sản khi ly hôn là một vấn đề phức tạp nếu không xác định được đâu là tài sản chung, đâu là tài sản riêng.
Tại điều 40, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định:
  • Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.
  • Thỏa thuận của vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều này không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba.
Hiện nay tỷ lệ ly hôn ngày càng nhiều, việc xảy ra tranh chấp tài sản khi ly hôn là điều diễn ra khá phổ biến, do trong quá trình chung sống chưa xác định được các tài sản chung của vợ chồng dẫn đến việc giải quyết ly hôn gặp nhiều khó khăn .
Trên đây là nội dung tư vấn về vấn đề xác định tài sản chung của vợ chồng, nội dung chỉ mang tính tham khảo để được hiểu rõ hơn hãy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 0902.989.589 để nhận được tư vấn từ Luật sư.

Bình luận

Viết bình luận