BANER 22
Baner 003
Baner 006

Quy định về những ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh?

ngành nghề cấm kinh doanh
Những ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh được quy định như thế nào? Khi cá nhân, tổ chức cố ý kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật cấm thì bị xử lý như thế nào? 

Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật

Theo quy định tại Điều 6, Luật Đầu tư 2014 có quy định chi tiết như sau:
  1. Cấm các hoạt độngn đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này;
b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này;
c) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này;
d) Kinh doanh mại dâm;
đ) Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;
e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.
2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ

Danh mục các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Nhóm I: Các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích đầu tư kinh doanh
I A. Thực vật
Ngành Thông ( Lớp thông)
- Họ Hoàng đàn
1. Bách Đài Loan
2. Bách vàng
3. Hoàng đàn
4. Sa mộc dầu
5. Thông nước
- Họ Thông
6. Du sam đá vôi
7. Vân sam Fan si pang
Ngành Mộc Lan( Lớp Mộc Lan)
- Họ dầu
8. Chai lá cong
9. Kiền kiền Phú Quốc
10. Sao hình tim
11. Sao mạng Cà Ná
- Họ Hoàn liên gai
12. Hoàng liên gai
- Họ Mao lương
13. Hoàng liên chân gà
14. Hoàng liên Trung Quốc
- Họ Ngũ gia bì
15. Sâm vũ diệp( Vũ diệp tam thát)
16. Sâm Ngọc Linh
17. Tam thất hoang
LỚP HÀNH
- Họ Lan
18. Các loài Lan kim tuyến
19. Các loài Lan hài

 
Trên đây là một số các loài thực vật quý hiếm nằm trong danh mục cấm của pháp luật, khi các cá nhân, tổ chức cố tình kinh doanh, buôn bán những loài này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 

Bình luận

Viết bình luận