BANER 22
Baner 003
Baner 006

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần
Hỏi: Tôi là Lê Văn Trung, ở Hà Nội. Công ty vừa mới thành lập đầu tháng 7/2016 với hình thức là công ty cổ phần. Được sự tin tưởng và tín nhiệm của các cổ đông trong công ty tôi được cử là người đại diện theo pháp luật của công ty. Luật sư cho tôi hỏi, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có các quyền và nghĩa vụ gì? Mong luật sư giải đáp giúp tôi.

 Nội dung tư vấn về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần


Trả Lời:
Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất, về quyền của người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần:
Căn cứ Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 người đại diện theo pháp luật có những quyền cơ bản sau:

       – Người đại diện theo pháp luật là cá nhân đại diện cho công ty thc hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

       –  Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều ngườđại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

      –  Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

     –  Trường hợp  công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
 

Thứ hai, về nghĩa vụ của công ty cổ phần:Tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có các nghĩa vụ sau:

       –   Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

       –  Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

      –   Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Đức Thành qua Hotline: 0902.989.58
9

Bình luận

Viết bình luận