BANER 22
Baner 003
Baner 006

Kinh tế tư nhân có thể góp vốn vào tập đoàn kinh tế nhà nước?

Chính sách mới của NN về kinh tế tư nhân

Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang trên đà tiến tới hoàn thành kế hoach 5 năm CNH - HDH (từ 2015 - 2020) đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển trong khu vực cũng như vươn tầm ra Thế giới. Muốn làm được điều đó thì rất cần có những cơ chế, chính sách mở, thông thoáng cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp tư nhân, những nền kinh tế tư nhân. Cụ thể họ có thể góp vốn vào các tập đoàn kinh tế của Nhà nước, vậy quy định cụ thể như thế nào? 
  • Đây là điểm đáng chú ý tại Nghị quyết 10/NQ-TW của BCH TƯ ĐCS Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.   
Theo đó nội dung cụ thể của Nghị quyết đó là :
  • Khuyến khích việc hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân với đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.
  • Theo đó thì kinh tế tư nhân được phép phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm.
  • Phát huy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  • Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.
Với nội dung này thì các doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn kinh tế tư nhân có thể tự do góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước thông qua đó góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Đưa nước ta trở thành một nước phát triển nhanh và bền vững. 
 

Bình luận

Viết bình luận