BANER 22
Baner 003
Baner 006

ĐẦU TƯ

dịch vụ TL công ty có vốn nước ngoài
Luật đầu tư quy định các hình thức đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư gồm có: thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư
Muốn tách giấy chứng nhận đầu tư làm thế nào
Luật Đầu tư 2014 quy định doanh nghiệp FDI phải tiến hành tách biệt GCN đầu tư và GCN đăng ký kinh doanh. Vậy thủ tục tách đó như thế nào?
xin giấy phép đầu tư thế nào?
Nhà đầu tư muốn tiến hành đầu tư ra nước ngoài thì việc trước tiên cần làm đó là làm thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư.Vậy thủ tục đó như thế nào? cần thực hiện ra sao, có điều kiện gì?
chi nhánh của thương nhân nước ngoài
Hiện nay, các doanh nghiệp đang có xu hướng phát triển không chỉ trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia, một khu vực mà mong muốn mở rộng thêm Chi nhánh ra nhiều quốc gia và vươn cánh tay ra toàn thế giới. Các doanh nghiệp này khi muốn mở thêm Chi nhánh để thực hiện hoạt động kinh doanh tại quốc gia khác nhau cần phải tuân thủ quy định của pháp luật nước sở tại.
Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 1
Từ ngày 20/08/2016 quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bắt đầu có hiệu lực có nhiều quy định mới liên quan đến hồ sơ, thủ tục, hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam.