BANER 22
Baner 003
Baner 006

ĐẦU TƯ

tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư như thông tin liên quan đến nhà đầu tư, thông tin doanh nghiệp, thông tin dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.