BANER 22
Baner 003
Baner 006

Đăng ký thuế lần đầu - Thủ tục và quy trình

đăng ký thuế lần đầu thế nào?
Thuế là quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, có thu nhập đối với việc xây dựng và phát triển của nhà nước, của cộng đồng.Thủ tục đăng ký thuế lần đầu như thế nào? Bài viết này xin giới thiệu đến Quý khách hàng nội dung thủ tục.


1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuế lần đầu như thế nào?

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh:
 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính;
 • Các bảng kê kèm theo Tờ khai đăng ký thuế (nếu có).
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam).
Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế:
 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính;
 • Các bảng kê kèm theo Tờ khai đăng ký thuế (nếu có);
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam).
Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là người điều hành, công ty điều hành chung, doanh nghiệp liên doanh:
 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT và bảng kê nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí mẫu số 01-ĐK-TCT-BK05, bảng kê tài khoản ngân hàng mẫu số 01-ĐK-TCT-BK06 quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính;
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư, hoặc Giấy phép đầu tư.
Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân:
 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).
Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân:
 • Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu số 20-ĐK-TCT quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin).
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

2. Thủ tục đăng ký thuế lần đầu như thế nào?
 

thủ tục đăng ký thuế lần đầu

(đăng ký thuế lần đầu - hình ảnh minh họa)

 Bước 1. Trong thời hạn quy định, tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ và gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cụ thể như sau:
 • Cục Thuế tiếp nhận hồ sơ của tổ chức kinh tế (trừ hợp tác xã, tổ hợp tác), tổ chức khác là tổ chức do cơ quan trung ương và cơ quan cấp tỉnh ra quyết định thành lập
 • Chi cục thuế nơi tổ chức đặt trụ sở đối với tổ chức do cơ quan cấp huyện ra quyết định thành lập; hợp tác xã, tổ hợp tác đặt trụ sở chính.
  Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, ghi giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân.

Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Luật, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
 • Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.
-----------------------------
Mọi chi tiết Quý khách hàng xin liên hệ
******
Bộ phận tư vấn luật về thuế

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng
Trân trọng !


 

Bình luận

Viết bình luận