BANER 22
Baner 003
Baner 006

Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
Việc nhận con nuôi trong nước đã là 1 thủ tục tương đối phức tạp rồi, đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - đích danh là 1 thủ tục còn phức tạp hơn nữa , cần phải kiểm tra xác minh nhiều giấy tờ, tìm gia đình thay thế. Tuy nhiên cũng có những quy định và thủ tục nhất định.

1.Thủ tục thực hiện,thành phần và số lượng hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài :

 
việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (Đích danh)
(Hình ảnh minh họa)
 • Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo mẫu quy định; (Bản chính)
 • Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân hoặc giầy tờ có giá trị thay thế; (Bảo sao)
 • Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam; (Bản chính)
 • Bản điều tra về tâm lý, gia đình; (Bản chính, được cấp chưa quá 12 tháng)
 • Văn bản xác nhận về tình trạng sức khỏe; (Bản chính, được cấp chưa quá 12 tháng)
 • Văn bản xác nhận về thu nhập và tài sản; (Bản chính, được cấp chưa quá 12 tháng)
 • Phiếu lý lịch tư pháp; (Bản chính, được cấp chưa quá 12 tháng)
 • Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân (Bản sao nếu là Giấy chứng nhận kết hôn hoặc bản gốc nếu là giấy xác nhận tình trạng độc thân).
 • Tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được xin đích danh.
 • Các giấy tờ nêu trên do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được dịch sang tiếng Việt Nam và hợp pháp hoá tại Cơ quan đại diện Ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có  lại;
 • Số lượng hồ sơ: 1 bộ

2.Hồ sơ của người đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và các giấy tờ kèm theo:

 • Giấy khai sinh;
 • Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;
 • Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;
 • Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự;
 • Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng
 • Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em; (trường hợp  cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi thì không cần văn bản này).
 • Đối với trường hợp xin nhận đích danh trẻ em thuộc danh sách 1 (trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng cần tìm gia đình thay thế mà không phải là trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo), thì hồ sơ của trẻ em còn phải có các văn bản sau đây:
  • Văn bản của Sở Tư pháp kèm theo giấy tờ, tài liệu về việc đã thông báo tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em;
  • Văn bản xác nhận của Cục Con nuôi về việc đã hết thời hạn thông báo theo quy định, nhưng không có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi.
Trình tự thủ tục:
 • Người nhận con nuôi trực tiếp nộp hồ sơ của mình và của người được nhận làm con nuôi cho Cục Con nuôi. Nếu có lý do chính đáng không thể trực tiếp nộp thì có thể ủy quyền cho người thân thích hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức bảo đảm, có dấu niêm phong hợp lệ.
 • Cục Con nuôi kiểm tra, thẩm định hồ sơ.
 • Cục Con nuôi chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi về Sở Tư pháp để trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định
 • UBND cấp tỉnh ra quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài.
 • Sau khi có quyết định của UBND cấp tỉnh, Sở Tư pháp thông báo cho người xin nhận con nuôi đến Việt Nam để nhận con nuôi.
 • Sở Tư pháp đăng ký việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch và tổ chức lễ giao nhận con nuôi tại trụ sở Sở Tư pháp.
 • Bộ Tư pháp chứng nhận việc nuôi con nuôi đã được giải quyết theo đúng quy định của Luật nuôi con nuôi và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (nếu có yêu cầu)
Kết quả thủ tục hành chính:
 • Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.
Căn cứ pháp lý:
 • Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12;
 • Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Nuôi con nuôi;
 
===============================

 

Bình luận

Viết bình luận