BANER 22
Baner 003
Baner 006

DÂN SỰ

Việc cấp bản sao từ bản chính như thế nào?
Các giấy tờ nhân thân là những giấy tờ đóng vị trí quan trọng trong cuộc sống của cá nhân. Đôi khi vì những lý do không mong muốn mà bản gốc của giấy tờ nhân thân bị mất hoặc hư hỏng, không thể sử dụng. Khi đó, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy tờ đó cấp bản sao từ sổ gốc để sử dụng.
Thủ tục chứng thực bản sao như thế nào?
Có rất nhiều thủ tục hành chính yêu cầu người thực hiện phải cung cấp bản sao chứng thực hợp lệ của giấy tờ pháp lý. Từ đó, pháp luật đã quy định chặt chẽ thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ. 
Thủ tục chứng thực di chúc ntn
Một trong những điều kiện có hiệu lực của di chúc là phải được công chứng, chứng thực bởi tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Luật Đức Thành xin giới thiệu đến Quý khách hàng thủ tục chứng thực di chúc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực.
luật đức thành tư vấn thừa kế
Thừa kế là chế định quan trọng của luật dân sự Việt Nam và cũng là lĩnh vực hay phát sinh tranh chấp. Các tranh chấp có thể xuất phát từ việc lập di chúc chưa được phổ biến, quá trình lập di chúc chưa tuân thủ quy định về điều kiện có hiệu lực của di chúc... ​Luật Đức Thành xin giới thiệu đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn thừa kế.
tư vấn lập di chúc hiệu quả
Di chúc là văn bản định đoạt tài sản của người chết, để ý chí của chủ sở hữu tài sản được thực hiện, di chúc phải hợp pháp cả về nội dung và hình thức. Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, Luật Đức Thành xin giới thiệu đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn thủ tục lập di chúc.