BANER 22
Baner 003
Baner 006

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần
Trong quá trình hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp có thể muốn thay đổi loại hình công ty, từ công ty trách nhiệm hữu hạn  thành công ty cổ phần. Để thuận lợi cho nhu cầu của khách hàng, công ty luật Đức Thành xin đưa ra một số quy định của pháp luật về hình thức và những lưu ý khi chuyển đổi như sau:

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

1. Hình thức chuyển đổi
        + Chuyển đổi , công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác.
        + Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn.
        + Bán toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác.
        + Kết hợp những phương thức trên.
2. Những lưu ý khi chuyển đổi
        + Công ty phải đăng kí chuyển đổi công ty với cơ quan đăng kí kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
       + Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.
       + Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho cơ quan nhà nước có liên quan, đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên cơ sỏ dữ liêu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Qúy khách có nhu cầu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cũng như cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư, xin vui lòng lên hệ với luật Đức Thành để được hướng dẫn chi tiết hơn.
Hotline: 0902.989.589


 

Bình luận

Viết bình luận