BANER 22
Baner 003
Baner 006

BẢO HIỂM - LAO ĐỘNG

Bắt đầu từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực đã có rất nhiều những sửa đổi, những quy định mới điều chỉnh các quan hệ lao động. Hãy cùng Luật Đức Thành điểm lại những điểm mới đáng chú ý này.
Xem phần trước tại đây
Bắt đầu từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực đã có rất nhiều những sửa đổi, những quy định mới điều chỉnh các quan hệ lao động. Hãy cùng Luật Đức Thành điểm lại những điểm mới đáng chú ý này.
Xem phần trước tại đây