BANER 22
Baner 003
Baner 006

Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sự tăng giảm, thay đổi về nhân sự là điều khó tránh khỏi đối với mỗi doanh nghiệp. Khi có bất cứ 1 lao động nghỉ việc, doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp đã ngừng việc đó.

1. Trình tự thực hiện báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH:

Báo giảm lao động
(Hình ảnh minh họa)
Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.
Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động
Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.
Bước 3: Đối với cơ quan BHXH
 • Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị; Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ đúng, đủ cho phòng Thu.
 • Phòng Thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu. Sau đó chuyển hồ sơ đã qua giải quyết cho bộ phận cấp sổ, thẻ.
 • Phòng Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in tờ rời sổ BHXH xác nhận thời gian tham gia BHXH, chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.

2. Cách thức thực hiện,thành phần báo giảm lao động và xác nhận BHXH:

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet….
Đơn vị:
 • Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).
 • Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).
        Người lao động:
 • Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn.
 • Sổ BHXH.
 • Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).
        Kết quả:
 • Sổ BHXH, thẻ BHYT
           Căn cứ pháp lý
 •  Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.
 •  Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 28/11/2008.
 •  Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014.
 •  Nghị  định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;
 •  Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT;
 •  Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 3/2/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ BHYT.
 •  Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
 •  Quyết định số 1259/QĐ-BHXH ngày 26/07/2016 của BHXH TP Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN 

=====================================================================================================


     -  LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ : 0902.989.589
- Đặt lịch hẹn trước với luật sư, yêu cầu sử dụng dịch vụ gọi : 04.632.75888 - 08.382.21355
- Email yêu cầu dịch vụ pháp lý : Luatducthanh@gmail.com - luatducthanhhcm@gmail.com
- Đặt câu hỏi yêu cầu tư vấn pháp luật qua mục " Đăng ký tư vấn pháp luật " trên trang web : luatducthanh.com


 
Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng
Trân trọng!


 
 

Bình luận

Viết bình luận