BANER 22
Baner 003
Baner 006

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG,KARAOKE

Dịch vụ karaoke trong cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển. Đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, hồ sơ, thủ tục cũng tương đối phức tạp. Chủ cơ sở muốn kinh doanh dịch vụ này thì phải xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke đến cơ quan có thẩm quyền
Kinh doanh hoạt động vũ trường là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện chặt chẽ liên quan đến tình hình an ninh – trật tự của địa phương, truyền thống văn hóa dân tộc và đời sống tinh thần của nhân dân.Muốn kinh doanh hoạt động này phải xin giấy phép lên cơ quan có thẩm quyền.