BANER 22
Baner 003
Baner 006

THỦ TỤC VỀ THUẾ

đăng ký thuế lần đầu thế nào?
Thuế là quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, có thu nhập đối với việc xây dựng và phát triển của nhà nước, của cộng đồng.Thủ tục đăng ký thuế lần đầu như thế nào? Bài viết này xin giới thiệu đến Quý khách hàng nội dung thủ tục.
Muốn cấp lại khi mất giấy chứng nhận đăng ký thuế
Giấy chứng nhận đăng ký thuế là văn bản ghi nhận hoạt động hợp pháp, tuân thủ quy định của tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh, có thu nhập. Trường hợp GCN bị mất, hư hỏng thì được cấp lại.
chấm dứt hiệu lực mã số thuế như sau
Chấm dứt hiệu lực mã số thuế xảy ra khi tổ chức kinh tế ngừng hoạt động hay còn gọi là giải thể. Đây là thủ tục quan trọng và phức tạp khi tổ chức ngừng hoạt động.
thủ tục thuế khi giải thể doanh nghiệp
Giải thể là việc chủ sở hữu doanh nghiệp ngừng hoạt động của doanh nghiệp, trước khi ngừng hoạt động doanh nghiệp phải hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ của mình, trong đó quan trọng nhất là thủ tục về thuế.
khai thuế phương pháp khấu trừ
Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu tính có hai phương pháp tính, là tính theo phương pháp khấu trừ và tính theo phương pháp trực tiếp.Vậy khi nào thì doanh nghiệp khai báo theo phương pháp khấu trừ