BANER 22
Baner 003
Baner 006

THỦ TỤC THÀNH LẬP QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

dịch vụ thực hiện thủ tục thành lập quỹ tín dụng nhân dân xã
Thủ tục thành lập Quỹ tín dụng nhân dân xã như thế nào? Cá nhân, tổ chức phải có điều kiện như thế nào thì mới được phép thành lập Quỹ tín dụng nhân dân. Vấn đề này, Luật Đức Thành đưa ra nội dung tư vấn như sau: