BANER 22
Baner 003
Baner 006

THỦ TỤC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

đăng ký khoản vay nhanh
Trong quá trình hoạt động, vay vốn là hình thức huy động vốn được nhiều tổ chức kinh tế lựa chọn nhất. Việc vay từ nguồn vốn nước ngoài phải thực hiện thủ tục không hề đơn giản.Bài viết này sẽ giới thiệu đến Quý khách hàng thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.
làm đại lý chi trả ngoại tệ
Tổ chức kinh tế có nhu cầu làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép hoặc có nhu cầu thay đổi, bổ sung đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn.
đại lý đổi ngoại tệ
Tổ chức kinh tế có nhu cầu làm đại lý đổi ngoại tệ và được tổ chức tín dụng uỷ quyền làm đại lý nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi tổ chức đặt đại lý.
chi trả ngoại tệ
Tổ chức kinh tế trong các giao dịch muốn sử dụng ngoại hối phải đáp ứng điều kiện của pháp luật và được sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước.Thủ tục này cũng tương đối phức tạp, vậy cần có điều kiện gì để được chấp thuận tiếp nhận và chi trả ngoại tệ.
thay đổi khoản vay
Vay vốn nước ngoài là hình thức huy động vốn của doanh nghiệp, nhưng do có sử dụng ngoại tệ nên được kiểm soát khá chặt chẽ.Bài viết này giới thiệu về thủ tục ​đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.