BANER 22
Baner 003
Baner 006

THỦ TỤC NUÔI CON NUÔI

nhận nuôi con nuôi nước ngoài ở khu vực biên giới thế nào?
Nuôi con nuôi là một chế định quan trọng trong hệ thống pháp luật, nó góp phần vào việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là đối với trẻ em mồ côi, bị tàn tật, bị cha mẹ bỏ rơi. Đặc biệt, trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thực sự đã trở thành vấn đề nhân đạo mang tính toàn cầu và đã được thể chế hóa trong pháp luật quốc tế và pháp luật trong nước. Trong bài viết này, Luật Đức Thành xin giới thiệu đến Quý khách hàng thủ tục đăng ký nuôi con nước ngoài ở khu vực biên giới.
đăng ký nuôi con nuôi ở nước ngoài 2
Khi muốn làm thủ tục nhận con nuôi tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chuẩn bị những giấy tờ gì về mặt pháp lý. Đây cũng là 1 trong những thủ tục khá phức tạp
Người nước ngoài muốn nhận con nuôi Việt Nam
Hiện nay, người nước ngoài sinh sống, làm việc, thường trú tại Việt Nam có mong muốn nhận con nuôi Việt Nam ngày càng nhiều. Pháp luật Nhà nước Việt Nam cũng có những quy định rõ ràng đối với những trường hợp người nước ngoài muốn nhận con nuôi Việt Nam
nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài như thế nào?
Quan hệ cha, mẹ, con là quan hệ nhân thân thiêng liêng và cao cả, nhiều trường hợp vì các lý do không mong muốn mà cha, mẹ, con thất lạc nhau, chưa có chứng thư pháp lý nào ghi nhận quan hệ cha, mẹ, con ruột thịt. Pháp luật đã có những quy định về công nhận cha, mẹ, con. Luật Đức Thành xin giới thiệu đến Quý khách hàng thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.
nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
Việc nhận con nuôi trong nước đã là 1 thủ tục tương đối phức tạp rồi, đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - đích danh là 1 thủ tục còn phức tạp hơn nữa , cần phải kiểm tra xác minh nhiều giấy tờ, tìm gia đình thay thế. Tuy nhiên cũng có những quy định và thủ tục nhất định.