BANER 22
Baner 003
Baner 006

THỦ TỤC KHAI NHẬN THỪA KẾ

luật đức thành tư vấn thừa kế
Thừa kế là chế định quan trọng của luật dân sự Việt Nam và cũng là lĩnh vực hay phát sinh tranh chấp. Các tranh chấp có thể xuất phát từ việc lập di chúc chưa được phổ biến, quá trình lập di chúc chưa tuân thủ quy định về điều kiện có hiệu lực của di chúc... ​Luật Đức Thành xin giới thiệu đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn thừa kế.
tư vấn lập di chúc hiệu quả
Di chúc là văn bản định đoạt tài sản của người chết, để ý chí của chủ sở hữu tài sản được thực hiện, di chúc phải hợp pháp cả về nội dung và hình thức. Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, Luật Đức Thành xin giới thiệu đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn thủ tục lập di chúc.
tư vấn khai nhận di sản thừa kế 11
Khai nhận di sản thừa kế là thủ tục pháp lý quan trọng do người được hưởng di sản theo di chúc hoặc theo hàng thừa kế thực hiện nhằm xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế.
tranh chấp về thừa kế luật đức thành
Tranh chấp về thừa kế là quan hệ tranh chấp khá nhạy cảm, vì ngoài quan hệ tài sản còn là quan hệ tình cảm gia đình giữa các bên tranh chấp. Tính chất của các quan hệ tranh chấp tương đối phức tạp do kéo dài, tài sản thừa kế không còn...