BANER 22
Baner 003
Baner 006

THỦ TỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Muốn cấp lại giấy phép xd
Giấy phép XD là chứng thư pháp lý cho sự ra đời và tồn tại của công trình xây dựng, đồng thời là căn cứ pháp lý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho chủ sở hữu. Trường hợp mất giấy phép xây dựng, cơ quan đã cấp giấy phép sẽ cấp lại theo yêu cầu.