BANER 22
Baner 003
Baner 006

THỦ TỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Theo quy định của Luật xây dựng, các công trình xây dựng đều phải được cấp phép (trừ một số trường không cần phải xin giấy phép xây dựng). Luật Đức Thành xin giới thiệu đến Quý khách hàng thủ tục xin giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo, công trình trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng. 
Theo quy định của Luật xây dựng năm 2014,  việc xây dựng nhà ở riêng lẻ không phân biệt khu vực, diện tích, quy mô nhà ở đều phải được cấp giấy phép bởi cơ quan được trao thẩm quyền. Luật Đức Thành xin giới thiệu đến Quý khách hàng thủ tục cấp giấy phép XD nhà ở riêng lẻ.
Trong lĩnh vực xây dựng, ngoài các công trình tôn giáo, công trình di tích văn hóa, nhà ở riêng lẻ, các công trình thuộc dự án… cần phải có giấy phép XD, việc di dời công trình cũng phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý về xây dựng.
Khi tiến hành xây mới cá nhân, tổ chức đều cần có sự đồng ý và cho phép của Sở xây dựng. Vậy khi muốn cải tạo công trình nào đó thì bắt buộc phải có ý kiến chỉ đạo cấp có thẩm quyền trong việc có đồng ý cấp phép cho cải tạo hay không? Vậy thủ tục như thế nào? Có những điều kiện gì?
Đối với các trường hợp xây mới như các công trình cấp I, cấp II, ...............có cần xin giấy phép để tiến hành xây mới không? Đương nhiên để có thể xây dựng các công trình đó cần tiến hành xin phép lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xin xây mới.Quy trình và thủ tục như sau: