BANER 22
Baner 003
Baner 006

Thủ tục đăng ký sáng chế

đăng ký sáng chế như sau
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Việc đăng ký sáng chế sẽ bảo vệ được các quyền về nhân thân và quyền về tài sản cho chủ sở hữu.

 1. Trình tự đăng ký sáng chế theo quy định của pháp luật như sau:

1. Trình tự thực hiện:
* Tiếp nhận đơn:
 • Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
*Thẩm định hình thức đơn:
 • Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.
* Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn:
 • Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn;
 • Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn.
*Công bố đơn:
 • Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
*Thẩm định nội dung đơn:
 • Được tiến hành khi có yêu cầu thẩm định nội dung;
 • Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.
* Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:
 • Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở  hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
 • Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.
* Thời hạn giải quyết:
 • Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;
 • Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ 2 từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung;
 • Thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố.
2. Cách thức thực hiện:
 • Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
 • Qua bưu điện.

2. Hồ sơ đăng ký sáng chế theo quy định của pháp luật gồm những giấy tờ sau :

 • Tờ khai (02 bản theo mẫu);
 • Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);
 • Yêu cầu bảo hộ (02 bản);
 • Các tài liệu có liên quan (nếu có);
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

thủ tục đăng ký sáng chế
Hồ sơ đăng ký sáng chế

 Lệ phí:
 • Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng.
 • Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng.
 • Phí thẩm định nội dung: 420.000 đồng.
 • Phí tra cứu: 120.000 đồng.
 • Lệ phí cấp bằng: 120.000 đồng.
 • Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng.
 
---------------------o0o-------------------
ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ HÃY LIÊN HỆ HOTLINE
0902.989.589
Email : luatducthanh@gmail.com / luatducthanhhcm@gmail.com
Rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ phía khách hàng
Trân trọng !

 

Bình luận

Viết bình luận