BANER 22
Baner 003
Baner 006

Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận sử dụng đất (sổ đỏ)

cấp giấy chứng nhận sử dụng đất 11
Thủ tục đăng ký đất đai và thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hai thủ tục đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý đất đai của nhà nước. Hiện nay có rất nhiều người sử dụng đất trải qua thời gian dài mà không có đăng ký đất đai, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

1. Thủ tục đăng ký đất đai và thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Nhà nước như sau :

Xem thêm : Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu 
                 Dịch vụ
thành lập công ty ty tại Hà nội

***Thành phần hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm:
 • Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Luật Đức Thành
Mẫu đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 
 • Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (quy định tại Điều 100 Luật Đất Đai 2013).
 • Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng).
 • Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo Mẫu số 08/ĐK.
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).
 • Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân muốn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh thì ngoài giấy tờ nêu trên phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình; Bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà có tên đơn vị đề nghị cấp giấy chứng nhận.
 • Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
 • Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính). 
***Số lượng hồ sơ : 01 bộ

***Thời gian thực hiện : 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


2.Quy trình thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ)

 
cấp giấy chứng nhận sổ đỏ
Quy trình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 
        Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo   quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
        Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
        Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
        Bước 2: Sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ, người sử dụng đất được trao phiếu hẹn ngày đến lấy kết quả.
        Bước 3: Người sử dụng đất đến nhận kết quả theo phiếu hẹn.

3.Kết quả thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất - sổ đỏ
4. Căn cứ pháp lý :
1. Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Đất đai;
3. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

 
=============================================================================
 
Luật Đức Thành cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí qua chuyên mục Đăng ký tư vấn pháp luật miễn phí thông qua trang web: Luatducthanh.com
Và thông qua việc gửi yêu cầu tư vấn qua hòm thư : luatducthanh@gmail.com và tư vấn miễn phí qua đầu số Hotline:0902.989.589
 
 

Bình luận

Viết bình luận