BANER 22
Baner 003
Baner 006

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG VÀ CHỨNG THỰC

cấp bản sao có chứng thực 11
Các giao dịch, hợp đồng đã được chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý cao. Trong một số trường hợp cần thiết, khi bản gốc đã chứng thực được sử dụng hết, các bên có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền đã chứng thực hợp đồng, giao dịch cấp bản sao có chứng thực của hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực. 
Việc cấp bản sao từ bản chính như thế nào?
Các giấy tờ nhân thân là những giấy tờ đóng vị trí quan trọng trong cuộc sống của cá nhân. Đôi khi vì những lý do không mong muốn mà bản gốc của giấy tờ nhân thân bị mất hoặc hư hỏng, không thể sử dụng. Khi đó, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy tờ đó cấp bản sao từ sổ gốc để sử dụng.
Thủ tục chứng thực bản sao như thế nào?
Có rất nhiều thủ tục hành chính yêu cầu người thực hiện phải cung cấp bản sao chứng thực hợp lệ của giấy tờ pháp lý. Từ đó, pháp luật đã quy định chặt chẽ thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ. 
thủ tục chứng thực chữ ký như thế nào? quy trình
Bên cạnh thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch tại các Phòng công chứng/Văn phòng công chứng với phí đắt đỏ, khi giao kết các hợp đồng, giao dịch, cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn chứng thực chữ ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền với giá trị pháp lý ngang bằng và lệ phí thấp hơn. 
Thủ tục chứng thực di chúc ntn
Một trong những điều kiện có hiệu lực của di chúc là phải được công chứng, chứng thực bởi tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Luật Đức Thành xin giới thiệu đến Quý khách hàng thủ tục chứng thực di chúc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực.