BANER 22
Baner 003
Baner 006

THỦ TỤC CON DẤU

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật này được tự lựa chọn hình thức, số lượng con dấu để sử dụng cho doanh nghiệp của mình. Bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Luật Đức Thành xin giới thiệu đến Quý khách hàng thủ tục đăng ký mẫu dấu như sau:
Thương nhân nước ngoài là các doanh nghiệp không mang quốc tịch Việt Nam, có 100% vốn đầu tư nước ngoài và được thành lập ở nước ngoài, theo quy định của pháp luật nước ngoài, tiêu biểu chính là các chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Đối với hiện diện của thương nhân nước ngoài, việc sử dụng con dấu của họ trên lãnh thổ Việt Nam phải được quản lý bởi cơ quan Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội. Luật Đức Thành xin giới thiệu đến Quý khách hàng thủ tục đăng ký mẫu con dấu của thương nhân nước ngoài.