BANER 22
Baner 003
Baner 006

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH RƯỢU,BIA,THUỐC LÁ

xin giấy phép kinh doanh rượu ở đâu?
Hiện nay có rất nhiều cơ sở kinh doanh rượu nhỏ và vừa hoạt động một cách tự phát mà không hề được kiểm tra, cấp giấy phép. Về mặt pháp lý, các cơ sở này vừa phải được đăng ký kinh doanh vừa phải được cấp giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu.
giấy phép sản xuất rượu xin ở đâu?
Rượu được coi là một trong các mặt hàng đặc biệt. Các đơn vị sản xuất rượu đều cần có giấy phép . Vậy thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu như thế nào?
bán lẻ rượu có cần xin giấy phép hay không?
Kinh doanh rượu là hoạt động yêu cầu phải được cấp giấy phép. Các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này cần có giấy phép buôn lẻ rượu. Vậy thủ tục cấp giấy phép để có thể bán lẻ rượu như thế nào?
để bán buôn rượu cần xin giấy phép không?
Sản xuất, kinh doanh rượu là một trong những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh phải được cấp giấy phép. Vậy thủ tục cấp giấy phép buôn bán rượu như thế nào?
bán buôn thuốc lá phải xin giấy phép ?
Thuốc lá là sản phẩm nhà nước Việt Nam không khuyến khích tiêu dùng bởi tác hại lớn đến sức khỏe và môi trường sinh sống. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc lá , bán buôn thuốc lá phải có giấy phép kinh doanh