BANER 22
Baner 003
Baner 006

Sự khác nhau giữa hợp nhất doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp

Hỏi: Công ty tôi hiện nay đang muốn tìm hiểu về hình thức hợp nhất doanh nghiệp và hình thức sáp nhập doanh nghiệp. Không biết hai hình thức này có gì khác nhau, mong luật sư có thể tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Về câu hỏi của bạn Luật Đức Thành chúng tôi xin tư vấn như sau:
Sự khác nhau giữa hợp nhất doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp

Tiêu chí Hợp nhất doanh nghiệp Sáp nhập doanh nghiệp
Khái niệm Nhiều công ty hợp nhất thành một công ty mới, đồng thời chấm dứt sự tồng tại của các công ty bị hợp nhất Nhiều công ty (gọi là công ty bị sáp nhập) sáp nhập vào một công ty khác (công ty nhận sáp nhập), đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị sáp nhập
Các chủ thể liên quan - Công ty bị hợp nhất
- Công ty được hợp nhất
- Công ty bị sáp nhập
- Công ty nhận sáp nhập
Hình thức Các công ty mang tài sản, quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích hợp pháp của mình góp chung lại thành lập 1 công ty mới Các công ty bị sáp nhập mang toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình chuyển sang cho công ty nhận sáp nhập.
Hậu quả pháp lý Tạo ra một công ty mới (công ty được hợp nhất) và chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất Chấm dứt sự tồng tại của các công ty bị sáp nhập và giữ nguyên sự tồn tại của công ty nhận sáp nhập.
Trách nhiệm pháp lý của công ty được hợp nhất hoặc sáp nhập Công ty hợp nhất hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ của các công ty bị hợp nhất. Các công ty bị sáp nhập chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của mình sang cho công ty nhận sáp nhập
Quyền quyết định Các công ty tham gia hợp nhất cùng có quyền quyết định trong Hội đồng quản trị công ty được hợp nhất tùy vào số vốn đóng góp của mỗi bên Chỉ công ty nhận sáp nhập được quyền quyết định, điều hành và quản lý.
Đăng ký doanh nghiệp Công ty được hợp nhất tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 Công ty nhận sáp nhập tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  
Tóm lại, hệ quả pháp lý của hai hình thức này là khác nhau. Hợp nhất sẽ tạo ra công ty mới và các công ty hợp nhất sẽ chấm dứt tồn tại. Còn sáp nhập chỉ có công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại còn công ty nhận sáp nhập không bị chấm dứt tồn tại.

Trên đây là những tư vấn của Luật Đức Thành chúng tôi, nếu bạn cần tư vấn chi tiết cũng như tư vấn về các thủ tục của doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 0902.989.589
 

Bình luận

Viết bình luận