BANER 22
Baner 003
Baner 006

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

bảo hộ nhãn hiệu tại việt nam
 Trong xu hướng toàn cầu hóa, các nhãn hiệu nước ngoài cùng như các nhãn hiệu Việt Nam đã phát triển rộng ở nhiều quốc gia. Từ đó, nhu cầu bảo hộ nhãn hiệu quốc tế cũng được sử dụng nhiều hơn.
cấp lại cấp phó văn bằng bảo hộ
Văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp là chứng thư pháp lý ghi nhận quyền của chủ sở hữu đối với các tài sản trí tuệ. Trong trường hợp chủ sở hữu để mất, hư hỏng hoặc có nhu cầu cấp bản phó, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp theo yêu cầu.
chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ như sau
 Các văn bằng bảo hộ sẽ được gia hạn một số lần tùy vào hiệu lực từng loại. Nhưng cũng do nhiều lý do mà VBBH quyền sở hữu công nghiệp không được gia hạn, và phải chấm dứt hiệu lực văn bằng đó.